Regulamin

Informacje o oferowanych przez Sklep produktach i zasadach ich nabywania udzielane na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121).

INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego jest firma Bakalu  zarejestrowana w Juszkowie przy ulicy Wrzosowej 5, NIP: 592-197-65-95, REGON 220813164.

Nr konta:

60 1050 1764 1000 0090 9328 5121

2. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

3. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte 12 miesięczną gwarancją realizowaną przez Sklep lub autoryzowane punkty producenta.

ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są za pośrednictwem sieci Internet poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej sklepu lub telefonicznie pod numerem telefonu: 609 139 019.

2. Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia telefoniczne można składać w dni robocze w godzinach od 08:00 do 15:00. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 10:00, w soboty oraz w niedziele i święta, realizowane są w najbliższym dniu roboczym.

3. Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja (logowanie) Kupującego. Do rejestracji wymaga się podania adresu e-mail (loginu) oraz ustawienia hasła. Po zarejestrowaniu dla Kupującego tworzone jest konto umożliwiające śledzenie stanu zamówienia, rejestrowanie historii zamówień, itp.

4. Kupujący może w każdym czasie zrezygnować z prowadzenia dla niego konta poprzez jego usunięcie lub wysłanie wiadomości e-mail z żądaniem usunięcia konta na adres: sklep@krolzabawek.pl

5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail, automatycznie generowany przez sklep, list elektroniczny ze szczegółami zamówienia.

6. Zawarcie umowy pomiędzy Sklepem a Klientem następuje w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Przedmiotem umowy sprzedaży jest towar wymieniony w zamówieniu.

7. W sklepie przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.

8. Zamówienia dokonane do godziny 10:00 wysyłane są w ten sam dzień, o ile zamówiony towar znajduje się w magazynie. W wyjątkowych sytuacjach przesyłka jest nadawana w następnym dniu roboczym.

9. Realizacja zamówienia następuje:

- w przypadku zamówień płatnych za pobraniem - w chwili otrzymania przez Sklep dodatkowego ich potwierdzenia elektronicznego (kliknięcia w odpowiedni link) lub otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia,

- w przypadku zamówień płatnych serwisem Przelewy24.pl (np. przelewem mTransfer, multiTransfer, itp.) - w chwili autoryzacji transakcji (ok. godzinę od momentu zapłaty)

- w przypadku płatności kartą kredytową lub płatniczą przy pomocy serwisu PayU - w chwili autoryzacji transakcji ( ok. godzinę od momentu zapłaty)

- w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili wpływu należności na konto krolzabawek.pl

10. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami), w ustawie z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) oraz w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

11. Do każdego zamówionego produktu dołączany jest paragon lub, na życzenie, faktura VAT.

12. Kupujący może wykorzystać tylko jeden kod rabatowy do jednego zamówienia. Jeżeli zostanie wykorzysta więcej niż jeden kod rabatowy, pracownik automatycznie unieważni kolejne kody rabatowe.

WYSYŁKA

1. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.

3. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski wynosi (niezależnie od liczby zamówionych produktów):

4. Przy zakupach na kwotę do 200 złotych:

- Kurier - 12 zł

- Kurier za pobraniem - 18 zł,

5. Przy zakupach powyżej kwoty 200 zł koszty przesyłki pokrywa sklep (nie dotyczy zakupów z wykorzystaniem kodów MyBenefit).

6. Sklep pobiera opłatę za ponowną wysyłkę wg obowiązującego cennika w przypadku gdy kupujący błędnie wypełnił adres jej doręczenia.

7. Z nami kupujesz bezpiecznie - jeżeli Twoja przesyłka zaginie to wyślemy Ci ją ponownie.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, SPOSÓB ZAŁATWIENIA REKLAMACJI

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od umowy towar zakupiony w naszym sklepie należy zwrócić niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty jego odebrania. Zwroty od osób, które przy zamówieniu wykorzystały kod Mybenefit, bedą wymieniane na kody wartościowe do wykorzystania w sklepie www.krolzabawek.pl.

3. Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym. Wraz z towarem należy odesłać dołączone do niego akcesoria oraz dokumenty, w szczególności instrukcje, w tym dotyczące montażu, kartę gwarancyjną i inne podobne dokumenty. Powyższy obowiązek dotyczy również dołączenia dowodu zakupu.

4. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży, Sklep dokona zwrotu ceny towaru niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na konto wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu wedle wyboru Kupującego.

5. Gdy towar jest niezgodny z umową, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) należy go odesłać na adres sklepu. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis niezgodności towaru z umową. Dodatkowe dołączenie dowód zakupu towaru lub jego kopii pozwoli na sprawniejsze załatwienie reklamacji.

6. Zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy krolzabawek.pl nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

7. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.

8. Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w pkt. 7 powyżej, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

9. Reklamacje są przyjmowane mailowo na adres sklep@krolzabawek.pl, czas rozpatrzenia reklamacji to maksymalnie 3 dni robocze od momentu otrzymania zgłoszenia.

10. Adres do odsyłania towarów : Bakalu , ul. Wrzosowa 5, 83-000 Juszkowo  (prosimy dołączać do zwrotów przy odstąpieniu od umowy dane zawierające numer zamówienia, oraz numer konta bankowego)

SPOSÓB ZAŁATWIENIA REKLAMACJI

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru lub usługi zgodnego z umową.

2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. W razie stwierdzenia występowania niezgodności towaru lub usługi z umową Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w przepisach ustawy Prawa Konsumenta – art. 43a i nast. (dla Konsumentów) oraz art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego dla przedsiębiorców.

3. Zgłoszenie reklamacyjne niezgodności towaru z umową powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

a. imię i nazwisko,

b. numer zamówienia,

c. opis wady towaru z umową,

d. datę zakupu,

e. żądania.

Można wykorzystać formularz reklamacyjny tutaj

Reklamacje można składać mailowo pod adresem: sklep@krolzabawek.pl

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

 

4. Wzór formularza reklamacyjnego dostępny tutaj.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu Kupujący powinien posiadać: przeglądarkę internetową Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2 oraz włączoną obsługę Java Script.

2. W sprawach dotyczących danych osobowych ma zastosowanie Polityka prywatności. Zachęcamy również do zapoznania się z komunikatem o Danych osobowych.

3. O każdej zmianie regulaminu właściciel Sklepu internetowego powiadomi zarejestrowanych użytkowników poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian regulaminu, stosuje się postanowienia regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

4. W razie powstania sporu, którego nie udało się rozwiązać poprzez porozumienie, sądem właściwym miejscowo dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.

5. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

6. W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy na adres sklep@krolzabawek.pl.

Produkt dodany do ulubionych
Produkt dodany do porównywarki